Hem /  Aktiviteter

 SVEA ordinarie årsmöte för 2017

genomfördes tisdag den 17 april 2018  kl. 17.00 ( 16.30)

Plats: Rum VLH 30 i Volvos huvudkontor vid receptionen,
Gropegårdsgatan, Göteborg

Förslag till dagordning:

 

1.                  Mötet öppnas.

2.                  Mötets stadgeenliga utlysande samt fastställande av dagordning och röstlängd

3.               Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringspersoner

4.                  Styrelsens årsredovisning för 2017

6.               Revisorernas berättelse för 2017

7.              Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

8.               Föredragande av budget för 2018 och beslut om medlemsavgifter för 2019.

9.               Val av nya styrelseledamöter för en treårsperiod

10.            Val bland styrelseledamöterna av föreningsordförande fram till nästa ordinarie årsmöte.

11.            Val av två revisorer och två suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte

12.            Val av valnämnd för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte

13.             Övriga frågor

 

Länk till möteshandlingar

 

Hälsningar

Lars-Gustaf Hauptmann

Ordförande

 

 

 

 

Den 26/2 genomförde vi ett motorseminarium.

Det var mycket intressant och ni kan ta del av presentationsmaterialet via denna länk.

/aktiviteter/seminarier/genomforda-seminarier/2018-02-26_motorseminarium

 

Just nu pågår planeringen för ett semiarium med titeln

2018 Vehicle Dynamics and Electromobility         

den 24 maj i Göteborg.

 

SVEA
c/o L-G Hauptmann
Färåsvägen 14
428 37 KÅLLERED

Tel 031-169985
info@sveafordon.com